Styrk dine kompetencer med et Powershell kursus

Alle medarbejdere må fra tid til anden opdatere deres kompetencer og videreudvikle sig. For IT-professionelle er denne del endnu vigtigere. Teknologien er i konstant bevægelse og det det sætter krav til medarbejderne til løbende at holde sig opdateret og videreudvikle kompetencer, for ikke at blive hægtet af undervejs. Det betyder også at man løbende må bede sin arbejdsgiver om kurser og argumenterne herfor kan du læse mere om nedenfor. Et Powershell kursus kan tages i København og er meget relevant for dig der arbejder med IT. Kurset kan typisk skræddersyes således at det passer til dit niveau, forudsætninger og ønsker.

 

Styrk din interne og eksterne værdi på arbejdsmarkedet med et Powershell kurus

Når du som medarbejder tager et Powershell kursus skal det overordnet set være for din egen skyld. Her menes der din egen interesse i at blive bedre og videreudvikle dig. Du kan fx tage kurset i København og hurtigt blive rustet til fremtiden med Powershell.

Når du har taget et Powershell-kursus vil din interne værdi i virksomheden automatisk stige. Dette skyldes, at du har fået en større værdi for virksomheden med din nye viden og udvidede kompetencer. Alle virksomheder er interesseret i dygtige medarbejdere, da virksomheden profiterer heraf. Ligeledes øges din eksterne markedsværdi fordi du tilegner dig nogle generelle kompetencer igennem et Powershell-kursus som også kan anvendes i andre virksomheder og som er værdifulde for andre virksomheder. Dette stiller dig generelt stærkere på arbejdsmarkedet og i en eventuel lønforhandling med din overordnede. Ligeledes vil det gøre det nemmere for dig at finde nyt arbejde, såfremt du skulle gå hen og miste dit nuværende, eller du blot selv har et ønske om at skifte til noget andet.

 

Argumenter for investering i Powershell kursus

 

Argumenterne du kan tage med til din chef i forhold til at lade dig tage et Powershell-kursus, er mange. Du kan argumentere for det som en del af din årlige MUS-samtale, hvor man alligevel tager om hvordan du kan videreudvikle dig. Her må du lægge vægt på hvordan et Power-shell-kursus, kan komme hele virksomheden til gode med din nye viden og kompetencer. Du kan ligeledes argumentere for, at det er en nødvendighed i et omskifteligt arbejdsmarked og i en verden, hvor teknologien hele tiden udvikles og forandres. Med disse overordnede argumenter kan du forhandle med din chef. Du kan også tage snakken som en del af en lønsamtale eller blot bede om det.